Close

OFERTA

Platformy

Windy

Dźwigi


Wykonujemy usługi konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego:

dźwigi, windy elektryczne, hydrauliczne, platformy dla osób niepełnosprawnych, wciągniki, wciągarki, suwnice, żurawie, wózki jezdniowe, podesty ruchowe, dźwigniki.

Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych są wykonane zgodnie z instrukcją producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w terminach ustalonych w rozporządzeniu.

Czynności konserwacyjne obejmują kontrolę wszystkich urządzeń bezpieczeństwa wraz z pracami regulacyjnymi. Zobowiązujemy się do przygotowania i uczestniczenia w okresowych i doradczych badaniach urządzeń dźwigowych wykonanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonujemy montaże, naprawy, remonty, przeglądy wind, platform, wciągników wraz z pomiarami elektrycznymi.

Zapewniamy doradztwo, dobór urządzenia, współpracujemy z Dozorem Technicznym.

Obecnie pod swoją opieką mamy urządzenia dźwigowe dostawców krajowych i zagranicznych m.in.: Lift Service S.A., GMV, Vimec, Lift technik, Cibes, BKG, Autivox, Microlift, ZBUD i wielu innych

Copyright © 2017

Made withloveby norbertturek.pl